مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مسعود
نام خانوادگی:عبدالحسینی پورفرد
پست الکترونیک:poor657@gmail.com
نخصص ها:علوم قرآنی ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی

زندگی نامه

دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه را در شهرستان آبادان و اخذ دیپلم ریاضی و فیزیک . در سال 1357 همزمان با انقلاب اسلامی در بخش فرهنگی ارگان های انقلابی مانند جهاد سازندگی و کمیته عشایر خوزستان و ... همکاری نمودم . در سال 62 وارد مدرسه رضویه شدم و سرانجام دروس خارج را نزد آیت الله صالحی مازندرانی (ره) ، استاد هادوی و آیت الله وحید خراسانی فرا گرفتم .تحصیلات کلاسیک را در رشته علوم سیاسی در موسسه آموزش عالی باقر العلوم (ع) شروع کردم و در سال 1388 دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران دریافت کردم و اکنون  نایب رئس انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم  و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی  و نیز مدیر گروه سیاست  قرانی در پژوهشکده دانشنامه نگاری می باشم .